hu | en
2020
Április
 • 1
  Sz
 • 2
  Cs
 • 3
  P
 • 4
  Sz
 • 5
  V
 • 6
  H
 • 7
  K
 • 8
  Sz
 • 9
  Cs
 • 10
  P
 • 11
  Sz
 • 12
  V
 • 13
  H
 • 14
  K
 • 15
  Sz
 • 16
  Cs
 • 17
  P
 • 18
  Sz
 • 19
  V
 • 20
  H
 • 21
  K
 • 22
  Sz
 • 23
  Cs
 • 24
  P
 • 25
  Sz
 • 26
  V
 • 27
  H
 • 28
  K
 • 29
  Sz
 • 30
  Cs

2018 Október 20 18:00:00, EHF Kupa

Siófok KC 32 - 26 GVM Europe-Vác