SKC HANDBALLSKC TENNIS
hu | en | de
2017
Május
 • 1
  H
 • 2
  K
 • 3
  Sz
  Siófok KC
  MTK
  2017.05.03 18:00
  K&H női kézilabda liga
  35-29
 • 4
  Cs
 • 5
  P
 • 6
  Sz
  EUbility Group Békéscsabai Előre NKSE
  Siófok KC
  2017.05.06 18:00
  K&H női kézilabda liga
  30-29
 • 7
  V
 • 8
  H
 • 9
  K
 • 10
  Sz
 • 11
  Cs
 • 12
  P
 • 13
  Sz
  Siófok KC
  FTC-Rail Cargo Hungaria
  2017.05.13 18:00
  K&H női kézilabda liga
  21-33
 • 14
  V
 • 15
  H
 • 16
  K
 • 17
  Sz
 • 18
  Cs
 • 19
  P
 • 20
  Sz
  Siófok KC
  Budaörs
  2017.05.20 14:00
  NBI junior bajnokság 2016/2017
  41-22
  Siófok KC
  Budaörs
  2017.05.20 16:00
  Ifjúsági bajnokság 2016/2017
  44-27
  Siófok KC
  Budaörs
  2017.05.20 18:00
  K&H női kézilabda liga
  32-21
 • 21
  V
 • 22
  H
 • 23
  K
  Győri Audi ETO KC
  Siófok KC
  2017.05.23 18:00
  NBI 2016/2017
  34-25
 • 24
  Sz
 • 25
  Cs
 • 26
  P
 • 27
  Sz
 • 28
  V
  ELIOS Kispest NKK
  Siófok KC
  2017.05.28 18:00
  NBI 2016/2017
 • 29
  H
 • 30
  K
 • 31
  Sz

Felvételi tájékoztató

Minden tanuló jogosult a Sportkollégiumi ellátásra, ha a Siófok KTC igazolt sportolója és általános- vagy középiskolai tanulmányainak folytatásához erre szüksége van. A felvételi kérelmet írásban a „Kollégiumi felvételi kérelem” című űrlap kitöltésével, a szülő által is aláírva kell benyújtani közvetlenül az intézmény vezetőjéhez. Felvételi űrlap igényelhető a kollégiumban, vagy letölthető a kollégium honlapjáról.


A kollégiumi felvétel rendje, szempontjai:

 • a kollégiumi felvétel egy tanévre szól, a tagság a tanév végén automatikusan megszűnik ebből adódóan a kollégiumi elhelyezést évente kérni kell,
 • kollégiumi tagsági viszony jognyilatkozatra képes személy által kitöltött jelentkezési lap benyújtásával jöhet létre, melyet a felsőbb éveseknek május 30-ig kell benyújtaniuk,
 • a felvételről július 30-ig küldünk értesítést,
 • az új diákok az iskolai beiratkozás napján a kollégiumba is kérhetik felvételüket,
 • a tanév ideje alatt a tanuló az iskola, az egyesület vagy egyéni (szülői) kérelem útján jelentkezhet a kollégiumba, a tanulónak az iskolai jogviszony fennállását minden esetben igazolnia kell,
 • a felvételről az intézmény vezetője dönt, a tantestület és a diákönkormányzat véleményének meghallgatását követően.
A kollégiumi felvételi kérelmet a felsőbb éves kollégistáink esetében a nevelőtestület az alábbi szempontok alapján mérlegeli, és ezek alapján javaslatot tesz a kollégiumvezetésnek:

 • tanulmányi munka, tanuláshoz való hozzáállás, képesség szerinti eredménye,
 • előző tanévben tanúsított magatartás,
 • bejárási lehetőség,
 • szociális helyzet,
 • közösségi tevékenység színvonala.
A kollégiumi felvétel elbírálásának alapvető szempontjai:

 • A Siófok KTC sportolója,
 • bejárási lehetőség, az elhelyezés hiányában igénybe tudja-e venni az iskolai nevelést és oktatást,
 • családi körülmények, a szülői ház milyen lehetőséget biztosít a tanuló részére a felkészüléshez,
 • tanulmányi eredmény,
 • közösségi tevékenység, magatartás,
 • a kollégium rendjének elfogadása.
 • Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a többgyermekes családok gyermekei, az árva, félárva, hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók.
 • A Gyámhatóság által kezdeményezett felvételt a kollégium soron kívül teljesíti. 
  Állami gondozás alatt álló tanuló felvétele – a törvényes képviselő kezdeményezésére – kötelező. Ezek megoldására a kollégium vezetése két férőhelyet tartalékol.
 • A kollégiumba történő új felvételekről, ill. elutasításokról a kérelmezőt a kollégium vezetése írásban értesíti.
 • A felvétel elutasítása esetén a döntést indoklással határozatba kell foglalni. E határozatnak a fellebbezési joggal kapcsolatos tájékoztatást is tartalmaznia kell.
 • A határozat elleni fellebbezést a közléstől számított 15 napon belül a fenntartóhoz kell benyújtani a másodfokú határozat közlésére.
 • A kollégiumi felvétel iránti kérelem elfogadása, illetve elutasítása nem lehet fegyelmezési eszköz.
 • A nem magyar állampolgár tanuló tankötelezettségének törvényi feltételeinek meglétét a kollégiumba történő felvételnél, igazolnia kell.
Kérdése van? Keressen elérhetőségeinken!