Felvételi tájékoztató

Minden tanuló jogosult a Sportkollégiumi ellátásra, ha a Siófok KTC igazolt sportolója és általános- vagy középiskolai tanulmányainak folytatásához erre szüksége van. A felvételi kérelmet írásban a „Kollégiumi felvételi kérelem” című űrlap kitöltésével, a szülő által is aláírva kell benyújtani közvetlenül az intézmény vezetőjéhez. Felvételi űrlap igényelhető a kollégiumban, vagy letölthető a kollégium honlapjáról.


A kollégiumi felvétel rendje, szempontjai:

 • a kollégiumi felvétel egy tanévre szól, a tagság a tanév végén automatikusan megszűnik ebből adódóan a kollégiumi elhelyezést évente kérni kell,
 • kollégiumi tagsági viszony jognyilatkozatra képes személy által kitöltött jelentkezési lap benyújtásával jöhet létre, melyet a felsőbb éveseknek május 30-ig kell benyújtaniuk,
 • a felvételről július 30-ig küldünk értesítést,
 • az új diákok az iskolai beiratkozás napján a kollégiumba is kérhetik felvételüket,
 • a tanév ideje alatt a tanuló az iskola, az egyesület vagy egyéni (szülői) kérelem útján jelentkezhet a kollégiumba, a tanulónak az iskolai jogviszony fennállását minden esetben igazolnia kell,
 • a felvételről az intézmény vezetője dönt, a tantestület és a diákönkormányzat véleményének meghallgatását követően.
A kollégiumi felvételi kérelmet a felsőbb éves kollégistáink esetében a nevelőtestület az alábbi szempontok alapján mérlegeli, és ezek alapján javaslatot tesz a kollégiumvezetésnek:

 • tanulmányi munka, tanuláshoz való hozzáállás, képesség szerinti eredménye,
 • előző tanévben tanúsított magatartás,
 • bejárási lehetőség,
 • szociális helyzet,
 • közösségi tevékenység színvonala.
A kollégiumi felvétel elbírálásának alapvető szempontjai:

 • A Siófok KTC sportolója,
 • bejárási lehetőség, az elhelyezés hiányában igénybe tudja-e venni az iskolai nevelést és oktatást,
 • családi körülmények, a szülői ház milyen lehetőséget biztosít a tanuló részére a felkészüléshez,
 • tanulmányi eredmény,
 • közösségi tevékenység, magatartás,
 • a kollégium rendjének elfogadása.
 • Túljelentkezés esetén előnyben részesülnek a többgyermekes családok gyermekei, az árva, félárva, hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók.
 • A Gyámhatóság által kezdeményezett felvételt a kollégium soron kívül teljesíti. 
  Állami gondozás alatt álló tanuló felvétele – a törvényes képviselő kezdeményezésére – kötelező. Ezek megoldására a kollégium vezetése két férőhelyet tartalékol.
 • A kollégiumba történő új felvételekről, ill. elutasításokról a kérelmezőt a kollégium vezetése írásban értesíti.
 • A felvétel elutasítása esetén a döntést indoklással határozatba kell foglalni. E határozatnak a fellebbezési joggal kapcsolatos tájékoztatást is tartalmaznia kell.
 • A határozat elleni fellebbezést a közléstől számított 15 napon belül a fenntartóhoz kell benyújtani a másodfokú határozat közlésére.
 • A kollégiumi felvétel iránti kérelem elfogadása, illetve elutasítása nem lehet fegyelmezési eszköz.
 • A nem magyar állampolgár tanuló tankötelezettségének törvényi feltételeinek meglétét a kollégiumba történő felvételnél, igazolnia kell.
Kérdése van? Keressen elérhetőségeinken!

Támogatók