Horacek-ügy: Első fokon pert nyert a Siófok KC

2022 jún 30
4179 Megtekintés
Horacek-ügy: Első fokon pert nyert a Siófok KC
A Siófok Kézilabda Klub munkaügyi pert indított a francia származású Tamara Horacek ellen, amelynek tárgya a játékos általi munkaviszony jogellenes megszüntetése és annak jogkövetkezménye volt.

A Kaposvári Törvényszék a felek előadása, a felek között megkötött munkaszerződés és a per iratai alapján nyilvánosan megtartott tárgyaláson kihirdetett első fokú ítéletében megállapította, hogy Tamara Horacek jogellenesen szüntette meg a fennálló munkaviszonyát a Siofok KC-val a 2021. szeptember 3. napján keltezett azonnali hatályú felmondásával, amelynek során a bíróság a játékos részéről kiemelt súlyú szerződésszegésnek minősítette a Franciaországba, a Metz Handball csapatához történő 2021. július 1-jei átigazolását, amelyet követően a munkáltatónál a megjelenési, rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének szerződésszegő módon nem tett eleget. A bíróság kötelezte a játékost 3 havi távolléti díjnak megfelelő összeg, valamint a teljes perköltség megfizetésére.

Az ítélet még nem jogerős, az ellen az ítélet kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezésnek helye van.